Business

4 เทคนิคการขายส่งเสริมธุรกิจทำให้ลูกค้าใหม่กลับมาซื้อซ้ำ

หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดของการทำงานคือ :การทำให้ลูกค้าใหม่กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ” เป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจทุกๆ ประเภท เพราะการที่ลูกค้ากลับมาใช้งานซ้ำ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และเราจะแนะนำ 4 เทคนิคที่จะช่วยให้ลูกค้าใหม่กลับมาซื้อหรือใช้บริการของเราซ้ำ

4 เทคนิคที่จะช่วยให้ลูกค้าใหม่กลับมาซื้อซ้ำ

 1. เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

สิ่งแรกคือการเข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อหาแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ ความชอบ และความคิดเห็น ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ทำแบบสอบถามลูกค้า ก็สามารถช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น

เทคนิคที่แนะนำ

 • ใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อหาวิธีจัดการกับข้อมูลลูกค้า
 • สอบถามและติดตามผล รับฟังความคิดเห็นลูกค้าอยู่เสมอ
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น

 2. มอบประสบการณ์ด้านบริการที่ดี

การให้บริการที่ดีและใส่ใจลูกค้าทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาติดต่อธุรกิจ จะช่วยสร้างความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะการบริการที่ดี และรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีทักษะการบริการที่เป็นมิตรจะสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและอยากกลับมาใช้บริการอีก

เทคนิคที่แนะนำ

 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • เตรียมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและไม่ให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดี
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดและให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตร

 3. รับฟังคำติชมและ Feedback

การเปิดใจรับฟังคำติชมและ Feedback จากลูกค้า เป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการ การเปิดรับความคิดเห็นและตอบสนองต่อคำติชมอย่างตรงไปตรงมาและแก้ไขอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีความหมายและธุรกิจมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

เทคนิคที่แนะนำ

 • จัดทำแบบสอบถามลูกค้าเพื่อติดตามผลหลังการซื้อสินค้า
 • เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 • ตอบสนองต่อคำติชมและ Feedback อย่างรวดเร็วและซื่อสัตย์

 4. เพิ่มและขยายช่องทางการติดต่อมากขึ้น

การเพิ่มช่องทางการติดต่อและทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกและมีความมั่นใจ การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อธุรกิจได้ตลอดเวลา การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เทคนิคที่แนะนำ

 • เปิดช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • บริการ Live Chat หรือ Call Center เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการคำตอบเร่งด่วน
 • ตอบสนองต่อการติดต่อของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน

การใช้ 4 เทคนิคที่เราได้แนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจของ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าใหม่ได้ และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อธุรกิจ ทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตให้กับธุรกิจในระยะยาว