Lifestyle

ความคาดหวังจากครอบครัว กำลังทำร้ายคุณอยู่หรือเปล่า

สิ่งใดที่มากเกินไป มักสร้างผลกระทบในแง่ลบมากกว่าแง่บวก รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อลูกที่มากจนเกินไปด้วยวันนี้เราขอชวนคุณผู้อ่านมาพูดถึงความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกกัน การมีความหวังในตัวลูกเป็นเรื่องปกติ และพ่อแม่ต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ แต่เมื่อความคาดหวังมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อลูกโดยที่พ่อแม่อาจไม่ทันสังเกต

ความคาดหวังที่มากเกินไปอาจทำให้ลูกรู้สึกกดดันและไม่มีความสุข ลูกอาจรู้สึกว่าต้องพยายามทำตามความคาดหวังของพ่อแม่โดยไม่คำนึงถึงความต้องการหรือความสนใจของตนเอง ซึ่งนำไปสู่ความเครียดอย่างหนัก เมื่อเวลาผ่านไป ภาวะความเครียดนี้อาจกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่รุนแรง

หากคุณเป็นพ่อแม่ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่ เราหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าในวันนี้จะช่วยคุณได้บ้าง ลองเปิดใจรับฟังลูกและให้โอกาสพวกเขาได้พูดถึงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง อาจช่วยลดความกดดันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างพ่อแม่และลูก

ความคาดหวังจากครอบครัวมีผลต่อคุณ

ความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างมีนัยสำคัญ ในด้านบวก ความคาดหวังที่เหมาะสมของพ่อแม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เด็กจะรู้สึกได้ถึงความรัก ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากพ่อแม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างไรก็ตาม หากความคาดหวังของพ่อแม่สูงเกินไปหรือไม่สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก ก็อาจส่งผลเชิงลบ เช่น การรู้สึกกดดัน ความเครียด ความรู้สึกไม่เพียงพอ และการขาดความสุขในการเติบโต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กได้นอกจากนี้ ความคาดหวังของพ่อแม่ที่มากเกินไปหรือไม่สอดคล้องกับความสามารถของเด็กยังอาจทำให้เกิดความขัดแย้งและส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก เช่น การทะเลาะวิวาท การเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน และการขาดความไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศในครอบครัวโดยรวม

ดังนั้น พ่อแม่ควรปรับความคาดหวังให้เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่กับลูกให้ยั่งยืนต่อไป

ความคาดหวัง ด้านบวก (+)

ความสำเร็จ พ่อแม่มักต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูก ๆ และเชื่อว่าเส้นทางที่พวกเขาเลือกจะนำไปสู่ความสำเร็จและชีวิตที่ดีขึ้น

การสนับสนุน ผู้ปกครองอาจให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อทำให้บุตรหลานเดินตามเส้นทางที่เลือก ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอโอกาสทางการศึกษา แนะนำกิจกรรมนอกหลักสูตร และการให้กำลังใจ

แรงจูงใจ ความคาดหวังของผู้ปกครองสามารถทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจให้เด็กตั้งใจเรียน ตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ

ความคาดหวัง ด้านลบ (-)

ความกดดันและความเครียด ความคาดหวังที่สูงเกินไปสามารถสร้างความกดดันและความเครียดให้กับเด็กได้ ลูกอาจกลัวที่จะทำให้พ่อแม่ผิดหวัง และอาจนำไปสู่ความวิตกกังวล เหนื่อยหน่าย เครียด และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

ขาดอิสระ เมื่อพ่อแม่มีความคาดหวังที่เข้มงวดมาก เด็กจะรู้สึกว่าตนเองขาดอิสระในการทำสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะทำให้เด็กไม่มีความสุขและรู้สึกไม่สมหวัง

ความขัดแย้งและความไม่พอใจ หากเด็กไม่สามารถทำตามความคาดหวังของผู้ปกครองได้ ก็อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ สิ่งนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกตึงเครียด และนำไปสู่ความไม่พอใจทั้งสองฝ่าย

สูญเสียตัวตน เด็กอาจรู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตของคนอื่นมากกว่าที่จะไล่ตามความฝันของตัวเอง ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง และไม่มีความสุขในชีวิต

ทำลายความนับถือตนเอง ความคาดหวังของผู้ปกครองอาจไม่ใช่สิ่งที่เด็กสนใจหรือถนัด สิ่งนี้อาจทำให้เด็กเกิดความผิดหวังในตนเอง และตามมาด้วยความรู้สึกที่ถูกทำลายความนับถือตนเอง

วิธีตรวจสอบว่าคุณกำลังแบกรับแรงกดดันจากครอบครัวอยู่หรือไม่

ก่อนที่คุณจะเตรียมตัวไปพูดคุยกับครอบครัวเกี่ยวกับแรงกดดันที่เกิดขึ้น เราอยากให้คุณลองเช็กสิ่งต่อไปนี้เพื่อความมั่นใจ

ถามใจตัวเอง ใช้เวลาไตร่ตรองความรู้สึกและความคิดของคุณ ถามตัวเองว่าตัวเลือกและการกระทำที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันเกิดจากความปรารถนาของคุณเอง หรือคุณรู้สึกกดดันที่ต้องทำตามความคาดหวังของครอบครัว

เช็กอารมณ์ คุณกำลังรู้สึกวิตกกังวล เครียด หรือหนักใจเมื่อคิดถึงความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือไม่?

พิจารณาเหตุผล พิจารณาเหตุผลที่ทำให้คุณเลือกสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเรียนอยู่ สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมของคุณหรือไม่ หรือคุณทำเพื่อตอบสนองความคาดหวังของครอบครัว

แรงผลักดัน ประเมินว่าเป้าหมายและความฝันของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ หรือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ความคาดหวังของผู้ปกครอง

หากคุณเช็กแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมาจาก “ความคาดหวังที่มากเกินไป” ถึงเวลาคุยกับครอบครัวแล้ว ก่อนคุยให้คุณเลือกเวลาที่เหมาะสม หาเวลาที่สงบและเหมาะสมเพื่อสนทนากับครอบครัว หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนในช่วงเวลาที่ตึงเครียด เพราะอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง

จำไว้ว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การเปิดใจ และการให้เกียรติระหว่างการพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายของการพูดคุยคือทำให้ครอบครัวของคุณเข้าใจคุณได้ดีขึ้น และให้คุณมีพื้นที่ในการเติบโต และใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ